Tehnička škola - Banja Luka


O školi

       JU Tehnička škola u Banjoj Luci obrazuje učenike u tri struke : mašinstvo i obrada metala, saobraćaj elektrotehnika. Škola raspolaže sa preko 11000 m2 prostora. Od toga je oko 5000 m2 učioničkog prostra, oko 4000 radioničkog prostora i preko 2000 ostalog zatvorenog prostora. Učionički prostor čini: 17 univerzalnih učionica, 11 specijalizovanih učionica, 5 kabineta za informatiku i primjenu računara u mašinstvu, 9 školskih radionica, filskuturna dvorana, fitnes centar, prostoriju za antropomotorička mjerenja, bibliotekom sa oko 16 hiljada naslova i čitaonicom za učenike koja je smještena u centralnom dijelu škole. U centralnom dijelu škole, takođe, smještena je društvena prostorija sa 50 sjedišta i savremeno tehnički opremljenim amfiteatrom sa 200 sjedišta.
      Posljednjih godina u školi se obrazuje oko 1800 učenika raspoređenih u preko 65 odjeljenja za zanimanja trećeg ( obrađivač metala rezanjem, limar, bravar, instalater, automehaničar, mehinačar, vozač motornih vozila ) i četvrtog stepena složenosti ( mašinski tehničar, poštanski tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, tehničar logistike i špedicije i vazduhoplovni tehničar ).
       Oko 40% su učenici u trećem stepenu, a oko 60% su učenici četvrtog stepena.
       S obzirom na strukturu zanimanja, u školi je 2/3 učenika muške, a 1/3 ženske populacije.
       U školi je angažovano oko 130 radnika, od toga oko 100 sa visokom stručnom spremom; od toga 5 magistara , 15 VKV radnika ( nastavnici praktične nastave ), oko 15 pomoćno-tehničkih radnika. Za određen broj časova stručno-teorijske nastave angažuju se spoljni saradnici raznih profila i nastava je u potpunosti stručno zastupljena... (vidi cijeli članak)