Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske:

Zakon o srednjem obrazovanju  (pdf)

Zakon o izmjenama zakona o srednjem obrazovanju (pdf)

Pravilnik o ocjenjivanju učenika u nastavi i polaganju ispita:

Pravilnik o ocjenjivanju učenika (pdf)

Etički kodeks za radnike i učenike srednje škole:

Protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u vaspitno-obrazovnom procesu RS: