Misija
Potrebe i potencijale učenika želimo u budućnosti da razvijamo unapređenim obrazovnim strategijama. Na ovaj način ćemo im pružiti mogućnost za lakši nastavak školovanja, zapošljavanja i jačanje interesa za cjeloživotno učenje.
Učenike ćemo podsticati na kritičko razmišljanje, kreativnost, inovativnost i preduzetništvo.

Vizija
Želimo da postanemo savremena stručna škola sa visoko kvalitetnim stručnim kadrom koji će svoja znanja i umijeća primijeniti u obrazovanju postojećih i novih obrazovnih profila u skladu sa tržištem rada, lokalnom i širom društvenom zajednicom. Želimo da postanemo lideri stručnog obrazovanja.