Direktor škole:

Vladimir Kuvalja

Pomoćnici direktora:

Nataša Salčin Krneta
Radenko Marković