Tehnička škola u Banjoj Luci obrazuje učenike u tri struke : mašinstvo i obrada metala, saobraćaj i elektrotehnika. Škola raspolaže sa preko 11000 m2 prostora. Od toga je oko 5000 m2 učioničkog prostora, oko 4000 radioničkog prostora i preko 2000 ostalog zatvorenog prostora. Učionički prostor čini: 17 univerzalnih učionica, 11 specijalizovanih učionica, 5 kabineta za informatiku i primjenu računara u mašinstvu, 9 školskih radionica, filskuturna dvorana, fitnes centar, prostoriju za antropomotorička mjerenja, bibliotekom sa oko 16 hiljada naslova i čitaonicom za učenike koja je smještena u centralnom dijelu škole. U centralnom dijelu škole, takođe, smještena je društvena prostorija sa 50 sjedišta i savremeno tehnički opremljenim amfiteatrom sa 200 sjedišta.

Posljednjih godina u školi se obrazuje oko 1500 učenika raspoređenih u preko 60 odjeljenja za zanimanja trećeg ( obrađivač metala rezanjem, limar, bravar, instalater, automehaničar, mehinačar, vozač motornih vozila ) i četvrtog stepena složenosti ( mašinski tehničar, poštanski tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, tehničar logistike i špedicije i vazduhoplovni tehničar ).

Oko 40% su učenici u trećem stepenu, a oko 60% su učenici četvrtog stepena.
S obzirom na strukturu zanimanja, u školi je 2/3 učenika muške, a 1/3 ženske populacije.

U školi je angažovano oko 140 radnika, od toga oko 100 sa visokom stručnom spremom; od toga 5 magistara , 15 VKV radnika ( nastavnici praktične nastave ), oko 20 pomoćno-tehničkih radnika. Za određen broj časova stručno-teorijske nastave angažuju se spoljni saradnici raznih profila i nastava je u potpunosti stručno zastupljena.

Pored redovne nastave, učenici se bave i vannastavnim aktivnostima u školi, kroz rad učeničkih sekcija i učeničkih organizacija.S obzirom na strukturu učenika i veličinu škole , škola je pravi rasadnik sportskih talenata u gradu. O tome svjedoči podatak da oko 300 naših učenika redovno trenira u sportskim klubovima grada. Bilo je tu i šampiona na regionalnom, republičkom, državnom i međunarodnom nivou. Svake godine u maju mjesecu, održava se Dan sporta učenika Tehničke škole na otvorenim terenima grada, gdje se priređuje velika sportska svečanost i takmičenja u raznim sportskim disciplinama.

Literarna sekcija svoje radove objavljuje “Godišnjaku”, koji izlazi povodom školske svečanosti Svetog Save, kada se inače sumiraju godišnji rezultati i aktivnosti godišnjeg vannastavnog rada. Dramska i recitatorska sekcija zajedno sa horom priređuju svečanu akademiju u čast Svetom Savi . Dramsko-recitatorska sekcija svoje umijeće iskazuje i u pripremanju programa povodom Nikoljdanske svečanosti za najmlađe – djecu radnika zaposlenih u školi.

Pomenute sekcije, pokazuju svoje rezultate rada u pripremi i izvođenju maturske svečanosti, koja se svake godine organizuje u hotelu “Bosna” u Banjoj Luci.

U školi djeluju i dvije učeničke organizacije : Školska zajednica ( Savjet učenika) i Omladina Crvenog krsta. Učenici svih odjeljenja imaju svoje predstavnike u rukovodstvu ovih organizacija.Učeničke organizacije imaju za cilj da ojačaju ulogu i uticaj učenika u organizaciji školskog života i da učenici postanu važan subjekat vaspitno-obrazovnog rada u školi, da se osposobljavaju za slobodno izražavanje svoga mišljenja , da razvijaju svoju kreativnost i demokratske odnose u školi kao vaspitno-obrazovnoj instituciji.

Škola posvećuje posebnu pažnju organizaciji i izvođenju đačkih ekskurzija. Maturske ekskurzije se organizuju u trećem razredu (u posljednjoj sedmici maja).

U posljednje vrijeme ekskurzije se izvode najčešće u Grčku. Učenici posjećuju Vojničko groblje u Zejtinliku ( gdje su zasadili čempres sa nazivom škole ), Crkvu Svetog Dimitrija u Solunu , nezaobilazne Meteore i legendarni Olimp.

Izleti sa učenicima se organizuju u neposrednoj okolinu Banja Luke, i najčešće su zabavno-rekreativnog karaktera. Stručne posjete se organizuju privrednim preduzećima srodnih zanimanja za koja se djeca školuju. Osnovni stav i opredjeljenje je: da svaki izlet i posjeta trebaju biti brižljivo i savjesno pripremljeni.

Nastavnici posvećuju posebnu brigu stručnom usavršavanju i osposobljavanju, s ciljem unapređivanja vaspitno-obrazovne djelatnosti, u vremenu kada se traga za savremenijim rješenjima u srednjem stručnom obrazovanju.

Škola se aktivno uključila u sprovođenje reforme u srednjim stručnim školama, koja je u toku. U saradnji sa svojim nastavnicima škola je uključena u kreiranje nastavnih planova i programa u zanimanjima saobraćajne i mašinske struke.