Plana rada i spisak učenika Savjeta učenika za školsku 2021/22. godinu možete vidjeti na linkovima ispod:

Predsjednik Savjeta učenika – Nikola Turković – IIIT3

Zamjenik predsjednika Savjeta učenika- Veljko Vujičić – IIIs1

Sekretar – Bojana Kos IVc4

.