Zanimanja: Tehničar logistike i špedicije, Tehničar poštanskog saobraćaja, Tehničar drumskog saobraćaja, Vazduhoplovni tehničar

Tehničar logistike i špedicije

Tehničar logistike i špedicije obavlja poslove organizovanje prevoza pošiljaka drumom, željeznicom, vazduhom, morem i rijekom. Vrši iznalaženje najpovoljnijeg prevoznog puta, kao i organizacija intermodalnog transporta. Obavlja poslove osiguravanje brzog, sigurnog i racionalnog prevoznog procesa, pravovremeno izvještavanje nalogodavca o kretanju pošiljke, upozoravanje na eventualne nedostatke njegovog naloga, te čuvanje njegovih interesa. izdavanje garantnih pisama, špediterskih potvrda i drugih FIATA dokumenata,- poznavanje tehničkih, tehnoloških i eksploatacionih karakteristika svih saobraćajnih sredstava i opreme koja se koristi uz obavljanje djelatnosti. Tehničar logistike i špedicije daje stručne savjete i učestvuje u pregovorima radi zaključivanja ugovora o međunarodnoj kupoprodaji.

Tehničar poštanskog saobraćaja

Tehničar poštanskog saobraćaja obavlja sljedeće poslove: operativne poslovi organizovanja rada u pošti, poslove kontrole radnih procesa i prateće dokumentacije u pošti, poslove iz oblasti logistike dostave u pošti i kurirskim službama,

Radi na automatizovanim sistemima za prijem, razvrstavanje, manipulaciju, uručenje i dostavu poštanskih pošiljkama primjenom informacionih tehnologija, nadgleda rad sistema za sortiranje poštanskih pošiljaka,

Tehničar drumskog saobraćaja

Tehničar drumskog saobraćaja prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u drumskom saobraćaju putnika i tereta, te organizuje ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila.Prati i kontroliše ispunjenost uslova za rad vozila , vozača i opreme u saobraćajnom preduzeću, kao i kontinuirano praćenje rada vozila tokom izvršavanja radnih zadataka.

Tehničar drumskog saobraćaja učestvuje u izradi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prevoza. Učestvuje i u izradi redova vožnje u putničkom drumskom saobraćaju. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obaveza kao i dokumentaciju o održavanju i servisiranju vozila, tehničkim i registricaji vozila. Obavlja i administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta. Tehničari drumskog saobraćaja zaposleni na autobusnim stanicama i drumskim teretnim terminalima vode brigu o organizaciji dovoza i odvoza putnika i tereta.

Vazduhoplovni tehničar

Obavlja složene poslove i zadatke prijema i otpreme vazduhoplova. Vodi kontrolni list dispečera. Priprema podatke o polijetanju vazduhoplova i dostavlja ih zainteresovanim službama. Održava veze između vazduhoplovnih službi i posade vazduhoplova. Prima podatke od tehničke smjene o pripremi vazduhoplova za polijetanje i prenosi ih aerodrmoskim službama. Nadzire raspored prtljaga, tereta i putnika u vazduhoplovu radi zaštite i sigurnosti vazdušnog prometa. Sarađuje sa policijom, carinom, skladištem.. Poželjne osobine: Vazduhoplovni tehničar trebao bi biti snalažljiva osoba, sa izraženim organizacionim sposobnostima te zdravim i dobro očuvanim vidom. Važna je savjesnost i predanost radu.