Zanimanja: Zlatar i Časovničar

Zlatar

Zlatar izrađuje, popravlja i održava nakit od plemenitih metala, te minerala. U izradi nakita koristi se raznim postupcima ručne, mašinske, hemijske i galvanske obrade. Izradi nakita prethodi dizajniranje. Nakit oblikuje u skladu sa estetskim zahtjevima, željama naručioca i prema tehnološkim mogućnostima. Tipični poslovi popravljanja nakita uključuju povećavanje ili smanjivanje prstenja, zamjenu oštećenih dijelova, premiještanje kamenčića i spajanje rastavljenih ogrlica.

Časovničar

Izrađuju, održavaju i popravljaju mehaničke, električne i elektroničke satove i satne mehanizme te satove u industriji i uslužnim djelatnostima. Prilikom izrade satnog mehanizma pojedine dijelove izrađuju tokarenjem, glodanjem i brušenjem. Nakon izrade i ugradnje elemenata, ispituju i usklađuju njihovo međusobno djelovanje te djelovanje sklopova u satnom mehanizmu. Prilikom obavljanja različitih operacija razmatraju tehničku i tehnološku dokumentaciju.