Konkurs za učešće na „Međunarodnim izložbama za djecu i mlade“ koje objavljuje Kompanija za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom „Euro-Ekopak“ d.o.o, Skoplje u saradnji sa Dječijim umjetničkim centrom Republike Sjeverne Makedonije. Rok prijave i zaprimanja likovnih radova je 20.10.2022. godine.

Prijava za zainteresovane se nalazi u nastavku: