Zanimanja: Tehničar CNC tehnologija,Tehničar mašinske energetike, Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, Mašinski tehničar za motore i motorna vozila, Mašinski tehničar

Tehničar CNC tehnologija

Tehničar CNC tehnologija pišu programe i rade na numerički upravljanim alatnim mašinama (strugovima i glodalicama). Sa inženjerima mašinstva konstruišu sklopove mašina, mašinskih postrojenja i mašinske opreme. Crtaju, modeliraju, proračunavaju i optimiziraju mašinske dijelove i sklopove pomoću savremenih softvera. Također se bave poslovima vezanim za projektovanje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i mašina i razrađuju tehnološke postupke. Skiciraju i proračunavaju različite elemente mašina.

Tehničar mašinske energetike

Tehničar mašinske energetike rukovodi i održava rad termo, hidro i gaso-energetskih mašina. Također, vodi računa o zaštiti životne sredine. Oblasti koje se obrađuju su i obnovljivi izvori energije:solarna energija, energija vjetra, vode, geotermalnih izvora, biomase i slično. Kompanije koje zapošljavaju tehničare mašinske energetike su fabrički kompleksi, hidroelektrane i industrije koje se bave trgovinom i proizvodnjom energetskih mašina, uređaja koji rade na gas, hidro i termo mašina itd.

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje se bavi izradom modela i tehničkih crteža mašinskih elemenata i konstrukcija na kompjuteru. Za dizajniranje i konstruisanje koristi najpopularnije i najzastupljenije programe kao što su Microsoft Office, Visual Studio, AutoCAD, Solid Works, Pro Engineer, Pro Desktop i drugi. Ovaj profil zahtijeva određenu kreativnost i vještinu koju učenik stiče primjenom velikog broja programa za obradu na SNC mašinama, ali i izradom velikog broja crteža i modela na kompjuteru. Nakon završenog školovanja učenici su osposobljeni da učestvuju u procesu razvoja i izrade novih proizvoda. Mogućnost zapošljavanja ovog profila je u mašinogradnji, elektro industriji, drvnoj industriji, agencijama za pružanje projektantskih usluga i slično.

Mašinski tehničar za motore i motorna vozila

Mašinski tehničar za motore i motorna vozila utvrđuje ispravnost motora i motornih vozila. Tokom školovanja učenici se osposobljavaju za operativno vođenje tehničkog pregleda i servisiranje vozila, praćenje potrebe za rezervnim dijelovima, kao i za praćenje proizvodnje, održavanja i remonta motornih vozila. Nakon završenog četvorogodišnjeg školovanja učenici stiču teorijska i praktična znanja o motorima, motornim vozilima i njihovoj opremi, načinu funkcionisanja, pravilnom korištenju i održavanju, kao i osnovnim elementima amortizacije. Mogućnosti zaposlenja su: servisi za tehnički pregled, autoindustrija, osiguranje, auto servisi i drugo.

Mašinski tehničar

Izvodi manje složene proračune i izrađuje tehničku dokumentaciju. Radi u savremenim konstrukcionim biroima, gdje se primjenjuje savremena računarska tehnika. Pomoću programa AUTOCAD izrađuje tehničke crteže i konstruiše mašinske elemente.Modelira ih (PRODESKTOP) i spaja u složenije sisteme. Poželjne osobine: Poslovi mašinskog tehničara zahtijevaju dobar vid, sposobnost prostornog predočavanja, sposobnost tehničkog i analitičkog rješavnja problema te sposobnost snalaženja u novim situacijama.