Zanimanja: Tehničar CNC tehnologija,Tehničar mašinske energetike, Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje i  Tehničar mehatornike

Tehničar CNC tehnologija

Tehničar CNC tehnologija radi na tehničkoj pripremi, organizaciji proizvodnje, direktnoj proizvodnji, jedinicama kontrole kvaliteta i komercijalnim operacijama (nabavka, prodaja, skladište). Tehničar CNC tehnologije radi na pripremi tehničko-tehnološke dokumentacije – skiciranju, sastavljanju i razvoju nacrta, izboru materijala, izradi lista materijala, utvrđivanju vremenskih standarda i sastavljanju radnih naloga. Prilikom pripreme i upravljanja proizvodnjom, daje uputstva i nadzire proizvodnju i/ili lično učestvuje u obavljanju pojedinačnih radnih operacija. Programira i upravlja radom CNC mašina, koristeći računar i aplikativne programe. U preduzećima za obradu, u postrojenjima za održavanje i proizvodnju mašinskih dijelova i uređaja, rukuje klasičnim i numerički kontrolisanim alatnim alatima i radi na proizvodnji mašinskih dijelova. Bavi se i komercijalnim proračunima,komunicira sa klijentima, uvodi ih u asortiman, karakteristike proizvoda, predlaže izbor, i prodaje proizvode. U oblasti administrativnog rada radi na pisanju izvještaja, obradi radnih naloga, evidentiranju inventara, čuvanju skladišne dokumentacije i arhiviranju dokumentacije.

Radi u metaloprerađivačkoj, drvnoj i hemijskoj industriji, brodogradnji, auto i avio industriji, kao i u građevinarstvu u oblastima proizvodnje i/ili konstrukcije. Izrazita je potreba na tržištu rada.

Tehničar mašinske energetike

Tehničar za energetiku je zanimanje koji osposobljava učenika za upravljanje, rukovanje, održavanje i djelimično projektovanje termo, hidro i gasno-energetskih postrojenja.

Tehničar mašinske energetike radi na pripremi razvojne, tehnološke i operativne dokumentacije za proizvodnju, montažu i ispitivanje mašinsko-energetskih komponenti i sklopova, montiranje i ispitivanje srodnih uređaja i opreme, njihovom posluživanju i održavanju, tehničko-administrativnim poslovima, izradi sklopova i/ili uređaja mašinske energetike, te prodaji i marketingu proizvoda i usluga iz oblasti mašinske energetike.

Tehničari mašinske energetike vrše izradu, dijagnostikovanje kvarova i popravke sklopova i sistema mašinske energetike. Takođe, bave se programiranjem i održavanjem industrijskih računara i opreme koji se koriste za upravljanje i regulaciju postrojenja mašinske energetike. Bitan dio posla ovog zanimanja je preventivno održavanje.

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje bavi se dizajnom, konstrukcijom, upotrebom i održavanjem alata, mašina i postrojenja, tako crta skice elementa mašine i njenu funkciju,zatim izračuna dimenzije „kritičnih presjeka“, a zatim utvrđuje ostale dimenzije i određuje konačni oblik elementa i njegovo uklapanje u sklop. Priprema tehničku dokumentaciju.

Poslovi mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje zahtijevaju sposobnost prostorne vizuelizacije, sposobnost tehničkog i analitičkog rješavanja problema, sposobnost snalaženja u novim situacijama, sposobnost koncentracije. Nužna je preciznost, savjesnost i odgovornost na radu, te poslovna komunikativnost u saradničkim i vodećim poslovima. Potrebna je i sposobnost zaključivanja, te povezivanja uzroka i posljedica pri otkrivanju uzroka nekog kvara na uređaju.

Tehničar mehatronike

Zanimanje tehničar mehatronike obuhvata obavljanje poslova iz područja automatizacije, koje uključuje grane mašinstva elektrotehnike, elektronike, pneumatike i hidraulike, te računarstva i programiranja i kao takvo integriše znanja i vještine koje su do sada u pojedinim granama zasebno obavljali stručnjaci iz područja mašinstva, elektrotehnike i računarstva.

Kompetencija ovog zanimanja je objedinjavanje poslova u vezi sa automatizovanim sistemima, pri čemu se primjenjuju kompetencije i korelacije iz područja mašinstva, elektrotehnike i računarstva.