Zanimanja: Optičar, Mehaničar grejne i rashladne tehnike, Instalater, Bravar, Obrađivač metala rezanjem, Auto-mehaničar

Optičar

Optičari se tokom svog trogodišnjeg školovanja upoznaju sa vrstama optičkih materijala, načinom njihove obrade i načinom proizvodnje optičkih elemenata kao i alatima za stezanje, rezanje i kontrolu obrade. Osposobljavaju se za rad na radnim mjestima u preduzećima za izradu naočala i preduzećima za izradu i servisiranje optičkih instrumenata (dvogleda, periskopa, teleskopa, durbina, fotoaparata, mikroskopa i sl.).

Mehaničar grejne i rashladne tehnike

Mehaničar grejne i rashladne tehnike instalira, kontroliše, održava i popravlja centralno, gasno i električno grijanje kao i grejne i rashladne uređaje za klimatizaciju. Tokom rada koristi potrebne nacrte, uputstva i specifikacije. Prilikom montiranja rashladnih i uređaja za klimatizaciju slijedi uputstva proizvođača o načinu montiranja opreme i povezivanja sa izvorima električne energije. Nakon instaliranja provjerava rad cijelog sistema. Obavlja tekuće održavanje i kontrolu sistema i uređaja, a po potrebi vrši zamjenu dijelova i otklanja kvarove. Radi u otvorenom ili zatvorenom prostoru. Ovo je zanimanje koje u današnjim uslovima dobija sve više na značaju, i pruža veoma dobru mogućnost zapošljavanja u samostalnom preduzeću, servisima za uvođenje i održavanje grijanja i klimatizacije, ovlaštenim servisima za ugradnju i održavanje klima uređaja i slično.

Instalater

Obavlja srednje složene poslove pripreme, montiranja i održavanja cijevi i drugih uređaja za snabdjevanje vodom i za oticanje otpadnih voda, kao i sanitarnih uređaja, te centralnog grijanja stanova i hala. Vrši opravke i održavanje, čišćenje cijevi, kanalizacije i centralnog grijanja. Buši otvore u zidovima i podovima, postavlja cijevi u zamlju, vijadukte, mostove. Stavlja na njih spojnice od metala i nemetala, vrši zaptivanje, zavarivanje i kontroliše ispravnost. Poželjne osobine: Za bavljenje ovim zanimanjem potrebna je opšta tjelesna pokretljivost i spretnost, smisao za rješavanje tehničkih problema itd.

Bravar

Izrađuje i popravlja rezni i stezni alat, ograde, brave, ključeve, mehanizme za vrata i prozore. Obrađuje limove, profile i cijevi, izrađuje metalni namještaj. Vrši montažne radove na građevinskim objektima. Upoznaje se sa tehničkom dokumentacijom i na osnovu nje vrši izbor alata i materijala, obrađuje metalne predmete, rezanjem, bušenjem, varenjem… Pri radu koristi pneumatski čekić, bušilicu, aparate za zavarivanje, ručni i mjerni alat, pribor za održavanje. Poželjne osobine: Osobe koje se žele baviti bravarskim zanimanjem trebaju imati dobru fizičku kondiciju. Takođe trebaju imati razvijen smisao za tehniku i tačnost u radu, kao i razvijenu kreativnost u oblikovanju i montiranju novih proizvoda.

Obrađivač metala rezanjem

Obavlja srednje složene poslove u pripremi i oblikovanju metalnih predmeta postupcima obrade odvajanjem strugotine ( rezanjem – glodanjem, struganjem, bušenjem, brušenjem … ) rukuje poluautomatskim ili automatskim mašinama za obradu metala rezanjem i izrađuju određene metalne dijelove različitih oblika i profila. Poželjne osobine: Za ovo zanimanje, potrebno je imati dobar vid. Veoma je bitna spretnost prstiju i ruku te dobra usklađenost pokreta ruku sa vidnim podacima. Zbog potrebe da se radi brzo, sigurno, tačno i precizno kako se ne bi prouzrokovali gubici, neophodna je strpljivost i pedantnost u radu te dobra sposobnost koncentracije.

Auto-mehaničar

Obavlja tekuće održavanje i popravku motornih vozila.Provjerom i pregledom cijelog vozila ili njegovih uređaja, mehanizama i utvrđuje uzrok kvara.Popravku najčešće obavlja zamjenom neispravnih dijelova motora, kočionog, upravljačkog i ostalih mehaničkih sistema vozila.Provjerava funkcionisanje popravljenog dijela i vozila u cjelini.Može da radi u autoservisima i radionicama preduzeća koja imaju vozni park ali i u fabrikama za proizvodnju automobila gdje radi specijalizovan posao za određeni dio i tip automobila. Poželjne osobine: Auto-mehaničarima je potrebna spretnost prstiju, a još je bitnija spretnost cijele ruke.Moraju imati dobru koordinaciju pokreta, s vidnim podacima , te dobar vid i sluh. Kao jedna od auto-mehaničarskih najvrijednijih vještina je dobra sposobnost rasuđivanja.