Zanimanja: Optičar, Mehaničar hidraulike, pneumatike i mehatronike, Mehaničar grejne i rashladne tehnike, Instalater, Bravar – Zavarivač, Obrađivač metala rezanjem, Auto-mehaničar i Operater savremenih tehnologija

Optičar

Optičari se tokom svog trogodišnjeg školovanja upoznaju sa vrstama optičkih materijala, načinom njihove obrade i načinom proizvodnje optičkih elemenata kao i alatima za stezanje, rezanje i kontrolu obrade. Osposobljavaju se za rad na radnim mjestima u preduzećima za izradu naočala i preduzećima za izradu i servisiranje optičkih instrumenata (dvogleda, periskopa, teleskopa, durbina, fotoaparata, mikroskopa i sl.).

Mehaničar hidraulike, pneumatike i mehatronike

Mehaničar hidraulike, pneumatike i mehatronike radi na ispitivanju i dijagnostici kvarova na hidrauličkim, pneumatskim i mehatroničkim sistemima mašinsko-energetskih komponenti i sklopova, otklanjanju utvrđenih kvarova na navedenim sistemima, te vrši potrebna podešavanja i periodično održavanje navedenih sistema.

Takođe, bave se programiranjem i održavanjem industrijskih računara i opreme koji se koriste za upravljanje i regulaciju na raznim mašinama i opremi. Središnja i integrišuća kompetencija ovog zanimanja je objedinjavanje poslova servisiranja i održavanja mašina i industrijske opreme.

Mehaničari hidraulike, pneumatike i mehatronike treba da poznaju funkcionisanje različitih hidrauličkih, pneumatskih i mahatroničkih komponenata. Takođe, potrebno je da poznaju načine povezivanja komponenata u sklopove sa jasnom definicijom njihove funkcije, sa načinima montaže i demontaže.

Posljednjih godina bilježi se nagli porast privlačnosti i stvarnih potreba poslodavaca za ovim zanimanjem, zbog porasta primjene savremenih tehnologija u industrijskoj proizvodnji sa sve većim nivoom primjene automatizacije.

Mehaničar grejne i rashladne tehnike

Može da radi u industriji, preduzeću ili servisu i osposobljen je da rukuje i održava većinom centralno, a katkad i i gasno  električno grijanje koristeći nacrte, uputstva i ostale specifikacije, ispituje rad cjelokupnog grejnog sistema, radi rutinskle provjere i popravke, kako bi održali kvalitetno funkcionisanje grijanja, montira, rukuje i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenje. Pored toga posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje specifikacija, kao i proizvođačeva uputstva o tome kako instalirati motore, kompresore, termostate, svjećice i ostale električne i elktronske komponente.

Instalater

Instalateri vrše pripremu dijelova za izgradnju, te montažu i izgradnju toplotnih, rashladnih, vodovodnih i kanalizacionih sistema.

Oni,takođe, vrše osnovne popravke instalacija termoenergetskih, hidroenergetskih i hidrotehničkih postrojenja, kontrolišu rad i vrše osnovna podešavanja uređaja koji se u njima koriste. Instalater radi u radionici na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju (rezanje i savijanje cijevi, narezivanje navoja na cijevima, zaptivanje spojeva u različitim uslovima, popravak cjevovoda, nadzor rada i osnovne popravke uređaja za kontrolu i regulaciju). Obavlja pripremne radove na objektima za izvođenje instalacija (obilježavanje puteva za postavljanje cijevi, instalacija različitih uređaja izvan zgrade do glavnog voda, uređaja u zgradama, te svih instalacija na objektima i prostorijama različite namjene (poslove montaže i priključivanja različitih uređaja).

U radu se upoznaje s nacrtom instalacije (kako izgleda ili će izgledati određena mreža, gdje će biti postavljena pojedina oprema), a ako takvog nacrta nema, može ga i samostalno skicirati. Utvrđuje vrstu i količinu potrebnog materijala za postavljanje instalacije, siječe i savija cijevi, izrađuje navoje, te postavlja nosače, cijevi i spojnice. Instalaciju priključuje na dovod medija, provjerava zaptivanje na spojevima i priključcima, te otklanja eventualne nedostatke.

Bravar – Zavarivač

Poslovi koji će biti realizovani u okviru ovog zanimanja su: rezanje materijala i spajanje materijala lemljenjem, spajanje dijelova metalnih materijala u jednu kompaktnu jedinicu; postupak zavarivanja se izvodi sa dodatnim materijalima (luk i gas) i bez dodatnih materijala (zavarivanje), učešće u izgradnji visoko opterećenih konstrukcija, kao i u proizvodnji proizvoda široke potrošnje. Posao se izvodi u skladu sa odgovarajućom tehničkom i tehnološkom dokumentacijom (opisi, tehnički crteži, skice) u kojima se navode način zavarivanja, alati, mašine i zaštitna oprema.

Vrši spajanje dijelova konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima ‒ Izrađuje i ugrađuje elemente građevinske bravarije (metal, PVC) ‒ Popravlja građevinsku bravariju ‒ Montira elemente procesne opreme ‒ Izrađuje i montira cjevovode, konzole, nosače, stubove, krovne, mostovske i druge rešetkaste konstrukcije.

Obrađivač metala rezanjem

Obavlja srednje složene poslove u pripremi i oblikovanju metalnih predmeta postupcima obrade odvajanjem strugotine ( rezanjem – glodanjem, struganjem, bušenjem, brušenjem … ) rukuje poluautomatskim ili automatskim mašinama za obradu metala rezanjem i izrađuju određene metalne dijelove različitih oblika i profila. Poželjne osobine: Za ovo zanimanje, potrebno je imati dobar vid. Veoma je bitna spretnost prstiju i ruku te dobra usklađenost pokreta ruku sa vidnim podacima. Zbog potrebe da se radi brzo, sigurno, tačno i precizno kako se ne bi prouzrokovali gubici, neophodna je strpljivost i pedantnost u radu te dobra sposobnost koncentracije.

Auto-mehaničar

Automehaničar popravlja i servisira automobile i manje kamione. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjanju kvarova i oštećenja na motoru. Da bi svoj posao mogao dobro da obavlja, treba da poznaje dijelove i princip rada motora, kao i toplotne i hidraulične zakone i procese. Prilikom servisiranja uglavnom provjerava, podmazuje i prilagođava dijelove motora da bi spriječio mogući nastanak kvarova. Pregleda svjećice, mehanizme kočenja, paljenje, nivo ulja u motoru, podešava signalnu opremu automobila, ispituje položaj motora, pritisak, temperaturu, potrošnju motora, električne i vozne karakteristike.

Ako postoji kvar na motoru, nakon što vlasnik vozila opiše smetnje, provjerava motor vožnjom ili upotrebom opreme za testiranje. Ako je potrebno, rastavlja motor, te ispituje i namješta sklop ili sistem motora i vozila. Prije rastavljanja motora obavlja mjerenje i vizuelni pregled motora. U radu se služi ručnim alatima, električnim mjernim instrumentima, dizalicama, zavarivačima, brusilicama i sredstvima za čišćenje.

Operater savremenih tehnologija

Operater savremenim tehnologijama se bavi pripremom, rukovanjem i održavanjem mašina i sredstava rada u savremenim tehnologijama, kao što su tehnologije obrade laserom, plazmom, elektroerozijom, abrazivnim vodenim mlazom, ultrazvukom i slično. Operater mora biti sposoban da pročita i razumije tehničku i tehnološku dokumentaciju i prateća uputstva za rukovanje sredstvima rada. Klasični radni zadatak operatera savremenim tehnologijama se sastoji od: primanja radnog naloga, analize tehničke dokumentacije, pripreme mašine i pomoćnih postrojenja, pripreme alata i pribora, postavljanje i premiještanja radnih predmeta, puštanja mašine i postrojenja u rad, nadzora nad radom mašine i/ili postrojenja, kontrole dijelova i održavanja mašina i postrojenja. U tom procesu mora da izvrši izbor i pravilno rukovanje, transport i skladištenje odgovarajućih sirovina, poluproizvoda, standardnih materijala i pomoćnih sredstava. Uradu se služi različitom alatima i priborima, te obavlja mjerenja.