Kontakt informacije:

JU Tehnička škola
Đure Daničića 2a
78000 Banja Luka

e-mail: ss07@skolers.org

Direktor škole: Vladimir Kuvalja

Sekretar škole: Jelena Majstorović
Telefon: 051/348-212

Pomoćnici direktora: A smjena: Nataša Salčin Krneta, B smjena: Radenko Marković
Telefon: 051/348-224

Pedagoško-psihološka služba: Sandra Karalić – pedagog i Tatjana Radulović – psiholog
Telefon: 051/348-216

Koordinator praktične nastave: Zoran Puzović
Telefon: 051/348-223

Urednici internet stranice škole:

Tatjana Radulović i Dejan Kovjenić