Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas, 28. 05. 2021. godine, Javni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2021/2022. godini, kojim je planiran upis 10.953 učenika raspoređenih u 466 odjeljenja, od čega 8.251 učenik u zanimanja četvrtog stepena složenosti, a 2.702 učenika u zanimanja trećeg stepena složenosti.

Prilikom upisa, kandidati se mogu prijaviti u najviše dva zanimanja u stručnim školama, dva smjera u gimnaziji ili dva odsjeka u umjetničkim školama i u tom slučaju im se boduju rezultati u uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka, a rangiranje se vrši prema uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka. Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova, a bodovanje vrši na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, uspjeha iz pet predmeta značajnih za zanimanje u stručnim školama, smjeru u gimnaziji ili odsjeku u umjetničkim školama, za koji kandidat konkuriše, te na osnovu rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za umjetničke škole.

Javnim konkursom određena su dva upisna roka, i to: junski rok – od 14. do 25. juna i julski rok – od 5. do 16. jula 2021. godine.

U junskom upisnom roku, prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 14. 06. 2021. godine, a završava se u utorak, 15. 06. 2021. godine, za učenike koji imaju 60 i više bodova. Rezultati upisa objavljuju se u četvrtak, 17. 06. 2021. godine. Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 21. 06. 2021. godine, a završava se u srijedu, 23. 06. 2021. godine, za učenike koji imaju manje od 60 bodova. Rezultati upisa objavljuju se u petak, 25. 06. 2021. godine.

U julskom upisnom roku, prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole i srednje trogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 05. 07. 2021. godine, a završava se u srijedu, 07. 07. 2021. godine. Rezultati upisa objavljuju se u petak, 9. 7. 2021. godine. Od ponedjeljka, 12. 7. 2021. godine, do petka 16. 7. 2021. godine, kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u škole, odnosno smjerove u gimnazijama, struke i zanimanja u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama gdje ima slobodnog mjesta.

Kada je riječ o upisu učenika u srednje umjetničke škole, prijem dokumenata u junskom upisnom roku počinje u ponedjeljak, 14. 6. 2021. godine, a završava se u utorak, 15. 6. 2021. godine, dok se posebni ispit u junskom upisnom roku kandidati polažu u četvrtak, 17. 6. 2021. godine i u petak, 18. 6. 2021 godine. Rezultati upisa objavljuju se u subotu, 19. 6. 2021. godine.

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje umjetničke škole u julskom upisnom roku počinje u ponedjeljak, 5. 7. 2021. godine, a završava se u utorak, 6. 7. 2021. godine, dok posebni ispit kandidati polažu u četvrtak, 8. 7. 2021. godine i petak, 9. 7. 2021. godine. Rezultati upisa objavljuju se u subotu, 10. 7. 2021. godine. Od ponedjeljka, 12. 7. 2021. godine do petka 16. 7. 2021. godine, kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u srednje škole gdje ima slobodnog mjesta.

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa. Lica koja se upisuju u škole za učenike sa smetnjama u razvoju mogu imati drugu dobnu granicu za upis u prvi razred, a najviše do navršene 21. godine i oni se školuju u skladu sa preporukama navedenim u nalazu i mišljenju stručne komisije. Učenici sa posebnim obrazovno-vaspitnim potrebama upisuju se na osnovu nalaza i mišljenja stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, a koje donosi nadležna ustanova i oni ne podliježu kriterijumima bodovanja za upis.

Svi učenici sa teritorije Republike Srpske i Federacije BiH konkurišu pod jednakim uslovima za upis u prvi razred javne škole, bez obzira na to gdje su završili osnovnu školu, a pod istim uslovima mogu da konkurišu i upisuju se i učenici iz drugih država. Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvima o završenim razredima osnovne škole i izvodom iz matične knjige rođenih, odnosno dokazom o izvršenoj nostrifikaciji diplome kada je riječ o učenicima iz druge države. U tekstu konkursa predstavljen je tabelarni pregled plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola po strukama, uz pregled broja nezaposlenih i zaposlenih radnika po tim strukama u Republici Srpskoj u 2020. godini. Sve srednje škole, uz tekst konkursa, na oglasnoj tabli škole obavezne su da objave i plan upisa učenika, tabelarni pregled o broju nezaposlenih radnika i njihovo zapošljavanje u 2020. godini.

Učesnici konkursa podnose školi potrebne dokumente: 1. prijavu za upis, 2. originalnu diplomu, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, 3. originalnu diplomu, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi u inostranstvu, rješenje o priznavanju ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za priznavanje, 4. izvod iz matične knjige rođenih, 5. Diplomu „Vuk Stefanović Karadžić“, 6. diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za struku, 7. diplomu za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom takmičenju ili višem nivou takmičenja. 8. Adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs, samo za kandidate koji upis vrše u školi.

Javni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2021/2022. godini, kao i plan upisa, dostupni su i na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.