Tehnička škola nekada
Tehnička škola nekada

Na inicijativu prvog bana Vrbaske banovine, Svetislava Milosavljevića, u Banjoj Luci je 1930. godine osnovana Stručna zanatska škola sa građevinskim i elektromašinskim odsjekom. Nastava se izvodila u tek završenoj zgradi Trgovačke akademije (danas zgrada Doma učenika). U jesen 1931. Godine, ova škola je dobila prve nastavnike i 40 učenika elektromašinskog odsjeka, većinom iz unutrašnjosti Vrbaske banovine.

Praktična nastava imala je prednost i odvijajala se, kako to u jednom dokumentu stoji,u dva pravca: sistematska nastava i praktična primjena, i to uvijek prema spremljenim crtežima.

Ovo je bila Muška zanatska škola (tako se i zvanično zvala) i imala je rang nepotpune srednje škole sa nižim tečajnim ispitom (mala matura).

Godine 1939. škola prerasta u Srednju tehničku školu. Škola je imala tri odsjeka: elektrotehnički, mašinski i arhitektonsko-građevinski.

istorijat01Poslije Drugog svjetskog rata, Srednja tehnička škola je radila u zgradi Filozofskog fakulteta ( ranije Pedagoška škola-Pedagoška akademija ). Od male škole sa nekoliko učionica, Srednja tehnička škola je brzo izrasla u giganta tehničkog obrazovanja u Bosanskoj krajini. Već 1938. Godine, Srednja tehnička škola brojala je više od 1000 učenika sa oko 40 odjeljenja razvrstanih u 4 odsjeka : mašinski , arhitektonsko-građevinski, elektrotehnički i radio-elektronski.Tako je Srednja tehnička škola postala rasadnik tehničkog kadra za potrebe grada i šire okoline u mašinskoj, građevinskoj, elektro i radio industriji , a i za otvaranje Tehničkog fakulteta 1961. godine, pri kome se vrlo brzo otvara i odjeljenje za elektronsku i elektro industriju.

Od 1962. godine ,Srednja tehnička škola radi u objektu namjenski napravljenom za tu svrhu sa savremenim učionicama, kabinetima, radionicama i amfiteatrom, prvim, i tada najvećim u Banjoj Luci.