Zanimanje: Tehničar za mehatroniku

Tehničar za mehatroniku
Poznaje, održava i popravlja složenu opremu i sisteme u bilo kojoj djelatnosti ( kancelarijskoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim proizvodnim procesima itd.). Projektuje automatske mašine, naprave i alate te jednostavne sisteme opreme , kao i dogradnju postojeće opreme i sistema. Radi na kompleksnoj opremi i sistemima, vrši nadzor nad vođenjem složenih procesa u pogonima, poznaje principe mjerenja i mjerne uređaje, te ih koristi u praksi. Takođe poznaje principe upravljanja, rad na računaru, te zna unijeti i pokrenuti programe i otkloniti nastale greške. Poželjne osobine : Tehničari mehatronike trebaju imati dobar vid. Zbog naglašenosti rada ruku i prstiju , zahtijeva se prosječna spretnost prstiju i ruke u cjelini te dobra usklađenost pokreta sa vidnim podacima . Poželjna je sabranost i preciznost u radu te opreznost zbog primjene mjera zaštite na radu.