Izazov Dabar Informatičar u Bosni i Hercegovini će se održati od 6. do 18. decembra/prosinca 2021 godine.

Osnovni cilj izazova je promocija Informatike, kao i savremene nauke među učenicima osnovnih i srednjih škola.

Sve detalje oko prijave i izazova možete naći na linku ispod: