OBAVIJEST

OBAVIJEST

Obavještavaju se učenici završnih razreda III i IV stepena, da će se polaganje maturskog (završnog) rada iz srpskog jezika održati u četvrtak  04.06.2020. godine sa početkom u 10h. Napomena: ISPIT ĆE SE POLAGATI online U prilogu obavještenje o terminu polaganja: Obavještenje (pdf)

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo učenike i profesore JU Tehničкa šкola Banja luka da će se u skladu sa odlukom RPZ-a organizovati nastava uz korišćenje sredstava komunikacija na daljinu. Način izvođenja iste nalazi se u odluci koju je donio Direкtor škole, koju je moguće