Prijem dokumenata za upis u četvorogodišnja zanimanja za učenike koji imaju 60 i više bodova počinje u ponedjeljak 15.06.2020., a završava se u utorak 16.06.2020. godine. Prijem dokumenata u JU Tehničkoj školi Banja Luka se vrši od 08 do 13 časova.
Rezultati upisa biće objavljeni u četvrtak 18.06.2020. godine, do 10 časova na oglasnoj tabli škole.

Sve detalje oko upisa za školsku 2020/21. godinu, možete vidjeti pod linkom: Upis 2020/21. god.

Junski upisni rok za upis u četvorogodišnja zanimanja (60 i više bodova)