Obavještavamo učenike i profesore JU Tehničкa šкola Banja luka da će se u skladu sa odlukom RPZ-a organizovati nastava uz korišćenje sredstava komunikacija na daljinu. Način izvođenja iste nalazi se u odluci koju je donio Direкtor škole, koju je moguće preuzeti na kraju ovog obavještenja.

Učenici su dužni da prate ovakav vid nastave, ispunjavaju svoje zadatke i vrše korespodenciju sa profesorima.

Predmetni nastavnici će pripremati nastavne jedinice (u digitalnom obliku)  koji su prilagođeni  planu i programu za svaki predmet. Iste nastavne jedinice uz dodatne intrukcije predmetni nastavnici će slati razrednim starješinama onih odjeljenja  na koje se te nastavne jedinice odnose.

Učenici su dužni da preuzmu materijal za rad i da postupaju prema instrukcijama koje im predmetni nastavnici pošalju.

Sve nastavne materijale koje će predmetni nastavnici proslijeđivati razrednim starješinama, potrebno je da pošalju na sljedeću adresu: tsblnastavnimaterijali@gmail.com Kako bi se vodila evidencija o aktivnostima nastavnika.

Odjeljensкe starješine, predmetni nastavnici i pomoćnici direktora su dužni da vode evidenciju o realizovanim nastavnim jedinicama i nastavnim sadržajima.

Zbog prevazilaženja trenutne situacije ovakav plan i način realizacije nastave počinje od ponedjeljka 23.03.2020. godine.

Potrebno je da pratite sajt škole. Ukoliko dođe do nekih promjena u načinu i realizaciji nastave, putem internet stranice škole ćete biti blagovremeno obavješteni.

                                                                                                                                                   UPRAVA ŠKOLE

OBAVJEŠTENJE