Tehnička škola

Tehnička škola u Banjoj Luci obrazuje učenike u tri struke : mašinstvo i obrada metala, saobraćaj i elektrotehnika. Škola raspolaže sa preko 11000 m2 prostora. Od toga je oko 5000 m2 učioničkog prostora, oko 4000 radioničkog prostora i preko 2000

Read more

Aktuelno